مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1380
  دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق / معدل 13

پروژه ها

 • 1395
  کارهای انجام داده شده

  توضیحات: فروشنده کتاب فروشی از سال 84 الی 89 بوده و سپس
  سند نویس دفترخانه اسناد رسمی از سال 89 الی 93 بوده
  وکارمند بنیاد تعاون ارتش در قسمت پشتیبانی و خرید و مسئول دفتر مدیر عامل از سال 93 الی 95 بوده

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه 2
 • امور ثبتی اسناد واملاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3 سال سابقه کار در دفتر اسناد رسمی 420 تهران
 • اشنایی با سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کشی ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم برق

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رانندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه 2
 • امور ثبتی اسناد واملاک
  100% Complete
  عنوان مدرک: 3 سال سابقه کار در دفتر اسناد رسمی 420 تهران
 • اشنایی با سخت افزار ونرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کشی ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم برق
https://.com