مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی معماري
  /دانشگاه ازاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385

دانش تخصصی

 • بازیکری
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره ي اموزشي موسسه مهركان

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد - رویت
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: 4ترم از اموزشكاه حكمت (خصوصي)
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازیکری
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره ي اموزشي موسسه مهركان
https://.com