مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 19.03
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد کاشان / معدل 17.01

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت بازاریابی باران
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اجرایی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  انواع شرکت های صنعتی
  مهندسی صنایع/ آموزش و آشنایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Hwokwk
 • 1395
  ایمیمینیدیذ
 • 1394
  Lb sh

افتخارات

 • 1395
  ماخذ را تا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Affice
  80% Complete
  عنوان مدرک: ACDL
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com