مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان فرانسه
  گرایش مترجمی /دانشگاه ازاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توسعه صنعت پتروکاردان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: در حال حاضر دانشجو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word,
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نامه نگاری اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com