مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران-عمران /دانشگاه ازاد اسلامی دماوند / معدل 15.55

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ایده سازان عرش
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ایتپس و سپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com