مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی هنر
  گرایش ارتباط تصویری /دانشگاه سراسری شهید چمران اهواز / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناس ارتباط تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط تصویری

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ -کورل-ورد-پاورپوینت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس ارتباط تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتباط تصویری
https://.com