مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی
  مالی و حسابداری/ حسابدار ، دفتردار ، هماهنگی و انجام در امور ترخیص ، ثبت سفارش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  word , excel , نرم افزار حسابداری کارا سیستم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به ورزش و فعالیتهای هنری و اجتماعی علاقه دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com