مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی معماری شهرسازی
  گرایش شهرسازی /دانشگاه آزاد / معدل 14

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com