مختصری از من

نرم افزارهای مختلف رو کار کردم اما در دوره ی کارشناسی در واقع برای تسلط نیاز به تمرین دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی شهری /دانشگاه گلستان / معدل 15

پروژه ها

 • 1395
  رشد هوشمند شهری

  توضیحات: پروژه ها و فعالیت های تحقیقی مرتبط با رشته ی تحصیلی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • پاور پوینت. ورد. تایپ. اینترنت. اکسل
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com