مختصری از من

مشتاق به توسعه گردشگری و تحلیل و تطبیق و استفاده از مدیریت منابع انسانی در راستای گردشگری

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش بهره وری و عملکرد /دانشگاه خوارزمی
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه بم / معدل 15.35

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com