مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مشاوره و راهنمایی
  گرایش مشاوره /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • رشته بازیگری خوانندگی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • هبجی
  20% Complete
  عنوان مدرک: هیج

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: هیج
https://.com