مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارک علم و فناوری استان قزوین
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس مرکزرشد واحدهای فناور
 • مهر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  پارک علم و فناوری استان قزوین
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداری و مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com