مختصری از من

آشنا به بازار جنوب غرب ایران
آشنایی کامل به پخش مویرگی حرفه ای
آشنایی با تمامی کانالهای فروش در استان خوزستان

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1395
  کارشناسی علوم انسانی
  /دانشگاه ندارد

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۶
  بل روزانه
  بازاریابی و فروش/ مدیر منطقه

  توضیحات: فروشنده شرکت یک ویک 76الی79
  فروشنده شرکت شیرین عسل 79الی 83
  سوپروایزر شرکت یونیلیور 83الی84
  مدیرفروش شرکت هنکل 84 الی 87
  رییس فروش شرکت کاله 87 الی 89
  مدیر منطقه شرکت بل روزانه 89 الی حال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره روانشناسی تجاری
 • 1394

پروژه ها

 • 1389
  پخش مویرگی استان خوزستان
  مدیرمنطقه

  توضیحات: تبدیل80مشتری به1600مشتری

افتخارات

 • 1395
  بهترین مدیر منطقه در شرکت بل روزانه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کاپا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com