مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه پیام نور شهرضا
 • 1385 تا 1388
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد مجلسی اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصص تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصص تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
https://.com