مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور واحد تالش / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  نیک اندیشان آوا
  تسهیلگر اجتماعی
 • شهریور ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
  موسسه سبزکاران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت واحد اعضا و هواداران
 • دی ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸
  شرکت تسهیلگران حرفه ای پیشرو
  تسهیلگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • نگارش مقاله:  Geotourism look and create the need to Geo Park Dylaman, The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 26-28 April 2010  نگاهی به پتانسیل منطقه دیلمان برای پیوستن به شبکه ژئوپارک¬های بین المللی، بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، 1389، ارومیه

پروژه ها

 • تسنیم
  تسهیلگر تشکیل گروه های محلی زنان

  توضیحات: این پروژه در مناطق مختلف شهر تهران برگزار می شود که به توانمندسازی زنان محلات می پردازند. من در منطقه 18 شهری تهران و به عنوان یکی از اعضای تیم کاری فعالیت می کنم. در این پروژه زنان محلات گروه هایی برای حل مشکلات محله تشکیل می دهند و یا به فعالیت های کارآفرینی می پردازند

 • پروژه آموزش محیط زیست "مدرسه تالاب"
  مدیر پروژه

  توضیحات: این پروژه توسط سازمان غیردولتی سبزکاران در بوشهر به مناسبت هفته جهانی تالاب ها با همکاری سازمان حفظ محیط زیست برگزار شد و هدف آن افزایش آگاهی مردم بومی حاشیه تالاب حله در بوشهر بوده است

 • شهر سالم بندر کیاشهر
  مدیر مستندسازی پروژه

  توضیحات: این پروژه توسط موسسه سبزکاران با همکاری برنامه کمک¬های کوچک محیط زیست جهانی(SGP ) در حاشیه پارک ملی بوجاق با هدف افزایش آگاهی مردمان بومی منطقه نسبت به اهمیت تالاب و پارک ملی بوجاق و کمک به درگیر کردن و مشارکت نمودن مردم محلی در حفاظت از این پارک ملی برگزار شد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های میدانی و اجرایی
 • فعالیت های گروهی
 • عکاسی
 • سفر
 • فعالیت های داوطلبانه در حوزه زنان و محیط زیستی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تهسیل‌گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهسیلگری پروژه های اجتماع محور
 •  پیاده سازی و اجرای پروژه های اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دوره پیاده سازی و اجرای پروژه های اجتماعی، مدرسه اینترنتی ترویجگری پرتو
 • تکنیک های رهیافت های مشارکتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: رهیافت¬های مشارکت، موسسه مطالعات توسعه بازنگر
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیردولتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دوره مدیریت منابع انسانی، مدرسه اینترنتی کارآفرینی اجتماعی پرتو،
 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:  دوره آموزش مهارت های عکاسی، باشگاه خبرنگاران جوان رشت
 • پروژه نویسی در سازمان های غیردولتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره پروژه نویسی، موسسه سبزکاران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft Indesign
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره سازمان فنی و حرفه ای
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهسیل‌گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهسیلگری پروژه های اجتماع محور
 •  پیاده سازی و اجرای پروژه های اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دوره پیاده سازی و اجرای پروژه های اجتماعی، مدرسه اینترنتی ترویجگری پرتو
 • تکنیک های رهیافت های مشارکتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: رهیافت¬های مشارکت، موسسه مطالعات توسعه بازنگر
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیردولتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:  دوره مدیریت منابع انسانی، مدرسه اینترنتی کارآفرینی اجتماعی پرتو،
 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک:  دوره آموزش مهارت های عکاسی، باشگاه خبرنگاران جوان رشت
 • پروژه نویسی در سازمان های غیردولتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره پروژه نویسی، موسسه سبزکاران
https://.com