مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  /دانشگاه آزاد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تراشه افزار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وبسایت
 • شهریور ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت رامادل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وبسایت
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت رهاورد مروارید هامون
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح وبسایت و content manager
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت داناراهبرد
  مالی و حسابداری/ مدیریت بخش IT

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced و fundumental از مجتمع فنی تهران
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced و fundumental از مجتمع فنی تهران
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک fundumental از مجتمع فنی تهران
 • ajax
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced از مجتمع فنی تهران
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced از مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced و fundumental از مجتمع فنی تهران
 • CSS 3
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced و fundumental از مجتمع فنی تهران
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک fundumental از مجتمع فنی تهران
 • ajax
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced از مجتمع فنی تهران
 • PHP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک advanced از مجتمع فنی تهران
https://.com