مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه خلخال / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان شهرداریها ودهیاریها
  مالی و حسابداری/ حسابدارومتصدی امور مالی دهیاریها

دانش تخصصی

 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری
دانش تخصصی
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حسابداری
https://.com