مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه فرهنگ و هنر علمی کاربردی
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه فرهنگ و هنر علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  چاپخانه افست دیدگاه سیما
  هنر/طراحی/ کارشناس سایت طراحی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر تبلیغاتی kodex
  هنر/طراحی/ گرافیست
 • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت چاپ دیجیتال شیدبان
  هنر/طراحی/ کارشناس طراح گرافیست

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com