مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دیپلم حسابداری
  / معدل 18.37

دانش تخصصی

 • موسسه فنی و حرفه ای امیران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک داخلی با مجوز آموزش های کارکنان ICT . مدرک بین المللی سازمان فنی حرفه ای کشور(حسابداری مقدماتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • موسسه فنی و حرفه ای امیران
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک داخلی با مجوز آموزش های کارکنان ICT . مدرک بین المللی سازمان فنی حرفه ای کشور(حسابداری مقدماتی)
https://.com