مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 18.45
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 15.88

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه مپنا (بویلر)
  مهندسی صنایع/ کارشناس واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • بهمن ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴
  فن‌آوران پارسیان
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  ره کوشان
  مهندسی صنایع/ کارشناس واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  "اعمال نرخ جذابیت مراکز در مدل‌سازی مسألة مکان‌یابی – صف و حل آن بوسیلة الگوریتم MOPSO"، کنفرانس بین‌المللی مدل‌های غیرخطی و بهینه‌سازی، ایران، مازندران، دانشگاه شمال آمل، شهریور ماه 1391
 • 1390
  "مدل‌سازی یک مسأله مکان‌یابی- صف با در نظر گرفتن نرخ جذابیت مراکز"، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران، دانشگاه امیرکبیر، بهمن ماه 1390

افتخارات

 • 1393
  دریافت تقدیرنامه از کارفرما (شرکت ملی صنایع مس ایران)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی آن بر اساس استاندارد BPMN2
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SAP - PS Module
 • مدیریت مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل بودجه و مدیریت نقدینگی پروژه
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت سبد پروژه سازمانی (Primavera P6 EPPM)
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد مدیریت پروژه (ISO 21500:2012)
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حرفه‌ای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دعاوی پروژه (Project Claim Management)
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Primavera Risk Analysis - Pertmaster
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: MSP
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Primavera Enterprise - P6
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)
 • طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی تخصصی Piping

ابزار و نرم افزار

 • Visual Paradigm 10 - BPMS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • SAP - PS Module
  100% Complete
  عنوان مدرک: SAP - PS Module
 • Primavera - P3e & P6
  100% Complete
  عنوان مدرک: Primavera - P3e & P6
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: MSP
 • Primavera Risk Analysis - Pertmaster
  80% Complete
  عنوان مدرک: Primavera Risk Analysis - Pertmaster
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی آن بر اساس استاندارد BPMN2
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: SAP - PS Module
 • مدیریت مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل بودجه و مدیریت نقدینگی پروژه
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت سبد پروژه سازمانی (Primavera P6 EPPM)
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد مدیریت پروژه (ISO 21500:2012)
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حرفه‌ای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دعاوی پروژه (Project Claim Management)
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Primavera Risk Analysis - Pertmaster
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: MSP
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Primavera Enterprise - P6
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008)
 • طراحی
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی تخصصی Piping
https://.com