مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی متالورژی
  /دانشگاه ملی نیشابور

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۱
  مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
  کارشناس بازرسی جوش
 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۷
  شرکت خصوصی
  کارشناس بازرسی جوش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  دوره آموزشی بازرسی آلتراسونیک
 • 1384
  دوره آموزشی بازرسی آلتراسونیک
 • 1384
  دوره آموزشی بازرسی مواد نافذ

پروژه ها

 • 1395
  نسیم
  سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com