مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب / معدل 14.17
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب / معدل 16.25
 • 1383 تا 1386
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کامپیوتر / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت ذوب آهن سهند غرب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس
 • مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت گسترش فولاد سهند
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • voip
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com