مختصری از من

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  JUISLAND
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت آسانسور عقابرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  بیمه سینا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  آژانس املاک دلتا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مخاطب شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مخاطب شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com