مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  فوق دیپلم خدمات جهانگردی
  /دانشگاه عمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 6 تهران / وابستهبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت تعاونی تاکسیرانی
  اپراتور تاکسی تلفنی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت نرم افزاری مینا دنت
  مسئول دفتر/ کارمند امور دفتری
 • آبان ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شرکت صدر کو (واردات وصادرات )
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
https://.com