مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افراز /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر خدمات الکترونیک شهر
  کارشناس تشکیل
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تجارت الماس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  حمل و نقل خاله اوغلی
  کارشناس امرور نمایندگان
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه آموزش غیر دولتی میرداماد
  دبیرکامپیوتر و اپراتور کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  20% Complete
  عنوان مدرک: جاوا مقدماتی
 • ورد پرس مقدماتی و پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی خواجه نصیر

ابزار و نرم افزار

 • طراحی سایت با نرم افزار ورد پرس www.sanazamani.ir
  100% Complete
  عنوان مدرک: ورد پرس
دانش تخصصی
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  20% Complete
  عنوان مدرک: جاوا مقدماتی
 • ورد پرس مقدماتی و پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی خواجه نصیر
https://.com