مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت فناوری
  گرایش مدیریت نوآوری /دانشگاه تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مدرس درس روش تحقیق مدرس درس برنامه ریزی مدرس درس زبان تخصصی مدرس درس مدیریت نوآوری
 • مولف کتب «نظریه برنامه هدفمند» و «طراحی فرایند یادگیری زبان انگلیسی راهنمایی برای زبان اموزان»

افتخارات

 • دانشجوی برتر سال 1393
  پژوهشگر برتر سال 1392
  جایزه کتاب و مقاله برتر سال 1392-11393
  سخنران علمی برتر 1391
 • سللن

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • استراتژی نوآوری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک برند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استراتژی نوآوری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک برند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com