مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رجا / معدل 17.51

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  زرین تجارت (Mybaby)
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
  تصویر مدرک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس در زمینه شبکه برای دوره network + در آموزشگاه رایانگان واقع در فردیس -کرج- از سال 1393 تاکنون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق:
 • ورزش-مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکهExchange-TMG-Sophos(Firewall)-ٍMCITP-CCNA-CCNP R&S-VCP و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Exchange-TMG-Sophos(Firewall)-ٍMCITP-CCNA-CCNP R&S-VCP
 • MCSE-Microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TMG
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lync Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • UTM-Firewall Sophos
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SharePoint Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simantic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veeam Backup
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • monitoring-Exchange-Lync-kasper
  100% Complete
  عنوان مدرک: monitoring-Exchange-Lync-kasper

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکهExchange-TMG-Sophos(Firewall)-ٍMCITP-CCNA-CCNP R&S-VCP و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Exchange-TMG-Sophos(Firewall)-ٍMCITP-CCNA-CCNP R&S-VCP
 • MCSE-Microsoft
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VCP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TMG
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lync Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • UTM-Firewall Sophos
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SharePoint Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simantic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veeam Backup
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com