مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه مجازی ایرانیان / معدل 16.18
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم فنی و مهندسی
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15.55

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  داروگر
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول اداری و انفورماتیک دانشگاه داروگر

  توضیحات: ایجاد کارگاه رایانه مرکز طراحی و لی اوت کارگاه، انجام Active شبکه رایانه ای مرکز

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سبلان گستر تهویه
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداری کارخانه

  توضیحات: تهیه فرمت قراردادکار پسنل- تهیه گزارشات روزانه واحدهای تولیدی- فرمهای مرخصی و ماموریت- راه اندازی حضور و غیاب با دستگاه دنیای پردازش- ایجاد بایگانی فیزیکی و کارگزینی پرسنل کارخانه

 • مرداد ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  نیلپر
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش- سرپرست اداری و پشتیبانی

  توضیحات: 1- توسعه فضای آموزشی از 18 متر مربع به 100 متر مربع مشتمل بر کلاس تئوریک- کارگاه رایانه تخصصی- کتابخانه
  2- بهبود فضای ورودی کارخانه جهت ثبت ورود و خروج که در مدخل ورودی شرکت در گذشته موجب ترافیک جهت ثبت و ورود و خروج و تاخیر در هنگام شروع بکار پرسنل شده بود

 • دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۰
  مهرکام پارس
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول امور فارغ التحصیلان دانشگاه مهرکام پارس
 • خرداد ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۱
  ساراول
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • منابع انسانی (آموزش، ارزیابی عملکرد، جذب و استخدام، اداری و کارگزینی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PWkara
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP NILRAM (نرم افزار داده پردازی نیلرام)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • چارگون
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • منابع انسانی (آموزش، ارزیابی عملکرد، جذب و استخدام، اداری و کارگزینی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com