مختصری از من

دوست دارم به عنوان یک مهندس در جامعه فعالیت کنم، و دانسته های خود را عملی کرده و مطالب بیشتری بیاموزم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی سیستم ها /دانشگاه الزهرا تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تبریز / معدل 15.33

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال، پیاده روی، موسیقی، همایش ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با Arena Archives
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com