مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه شهید صدوقی یزد / معدل 14.7

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آزمایشگاه نوبل
  کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: کار در آزمایشگاه دکتر بقایی.
  دو سال مسول بخش الایزا در آزمایشگاه بیمارستان بوعلی قزوین.

دانش تخصصی

 • الایزا و هورمون
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی الایزا اتوبیو
 • کار در کلیه بخشهای آزمایشگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الایزا و هورمون
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی الایزا اتوبیو
 • کار در کلیه بخشهای آزمایشگاه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com