مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.38

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت اطلس دیبا
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

  توضیحات: پیش از شروع به کار در این شرکت به عنوان دبیر خصوصی دروس ریاضی، زبان و آمار در تمامی مقاطع مشغول به فعالیت بودم.

 • آبان ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  دانشگاه علامه طباطبایی
  مسئول دفتر/ کارمند اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم اقتصادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com