مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور شهرستان دهاقان / معدل 15.33

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزا های آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com