مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد پرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  نوین چرم
  فروشنده

  توضیحات: استخدام در نوین چرم ،قسمت فروش

https://.com