مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
  گرایش بین الملل /دانشگاه علامه امینی
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش ترجمه /دانشگاه آزاد رشت

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت تعاونی مرغداران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت آلتین
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان،مدرک TTC,مدرک pre ielts
 • استانداردها و آیین نامه های خدمات پس از فروش خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی بین المللی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان،مدرک TTC,مدرک pre ielts
 • استانداردها و آیین نامه های خدمات پس از فروش خودرو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی بین المللی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
https://.com