مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علمی کاربردی زر ماکارون / معدل 19.46
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم علوم تجربی
  گرایش زیست شناسی /دانشگاه آزاد کرج / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  انتشارات
  مسئول دفتر/ اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com