مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه شیخ بهایی / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  کارگزاری آگاه
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com