مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 16
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم فازرا /دانشگاه آزاد اسلامی - سما اندیشه / معدل 18

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت تیهو (اطعمه پارس)
  سخت افزار و شبکه/ کارمند IT
 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت نیوشانیک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند IT

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com