مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
    گرایش علوم انسانی /دانشگاه آزاد / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • مشتری مداری
https://.com