مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  کارگاه درب و پنجره توفیقیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  مغازه پوشاک الن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  رنگین پروفیل ارس
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ACDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پارمیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ACDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پارمیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com