مختصری از من

سال 92 در نیروگاه قم استخدام شدم و در ابتدا به عنوان کارشناس بهره برداری واحدهای گازی MITSUBISHI به مدت 2 سال مشغول کار بودم و پس از آن در اواخر سال 93 به عنوان کارشناس بهره برداری واحدهای بخار و گاز سمت کارشناس اتاق فرمان بخار واحدهای ABB را برعهده گرفتم و تا کنون مشغول فعالیت در این سمت هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه آزاد اسللامی واحد اراک / معدل 16.16
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش حرارت سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان / معدل 14.25

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نیروگاه سیکل ترکیبی قم
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس بهره برداری گاز و بخار
 • شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  نیروگاه حرارتی قم
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس بهره برداری واحدهای گاز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  OPERATION OF POWER PLAN'S HRSG (PTEC)
 • 1395
  GAS TURBINE (PTEC)
 • 1394
  آشنایی با لاجیک واحدهای بخار (دوره آموزشی ضمن خدمت)
 • 1394
  دوره حلقه های کنترل نیروگاه
 • 1394
  دوره راه اندازی نیروگاه بخار
 • 1393
  basics of management system based on ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007
 • 1393
  دوره کنترل فرکانس و ولتاژ
 • 1392
  ارائه مقاله در اولین کنفرانس مهندسی مکانیک در تبریز با عنوان تحلیل کمانش در پوسته های مخروطی شکل

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل و بررسی عدم استارت واحدهای گازی قم با سوخت گازوئیل
  نویسنده
 • 1393
  بررسی وضعیت Disk cavityهای واحد گاز نیروگاه قم
  نویسنده
 • 1392
  تحلیل کمانش پوسته های مخروطی شکل (پایان نامه فوق لیسانس)
  نویسنده
 • 1387
  تحلیل و بررسی سیکل نیروگاه قم با استفاده از نرم افزار EES (پایان نامه لیسانس)
  نویسنده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • EES
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com