مختصری از من

ترم آخر کارشناسی و آماده همکاری به صورت پاره وقت (3روز در هفته) میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Mcse 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نورانت
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: آکادمی تخصصی علوم
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Backup Exec
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 R2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Mcse 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نورانت
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: آکادمی تخصصی علوم
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com