مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه به صورت حرفه ای بروری تحلیل سیتم ها کارمیکنم بسیار علاقمندهستم که تجارب بیشتری به دست اورم . جند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای کارتیمی وتوان حل مساله هست . شخصیت خود انگیخته وپویا به همراه سخت کوشی وعلاقه مند به کار وفعالیت دارم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت ای تی
  گرایش سیستم اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه الزهرا / معدل 15
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه هرمزگان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  کارگزاری رسمی بیمه مرکزی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ومشاورفروش

  توضیحات: خدمات ومشاور بیمه عمر -مسئولیت - حوادث و...

 • مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  اطلاع رسانی مناقصه ومزایده
  نماینده ومسئول هماهنگی .برگزاری جلسات در تهران وشیراز

  توضیحات: انعقاد قرار داد درزمینه های بازرگانی - آب وفاضلاب و..

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تحلیل سیستم های بیمارستان نمازی شیراز با کمک sql
 • 1389
  تحلیل سیستم های سازمان انتقال خون هرمزگا ن وترسیم فرایندها

پروژه ها

 • 1393
  بررسی عوامل موفقیت پذیرش تجارت موبایل در شرکت های نفتی
  تیم پروزه

افتخارات

 • 1393
  بررسی عووامل موفقیت پذیرظش تجارت موبایل برروی دانشگاهها - حضور در سمینار د.وره های استاندارد - حضور در سمینارهای بازرایابی وفروش - حضور درسیمنارهای تحلیل سیستم های اطلاعاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل گر سیستم های سازمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بررسی ورسم فرایندها - تجزیه وتحلیل مشکلات سازمان - فن بیان ورابط عمومی قوی - آشنایی با بیمه وخدمات بیمه ای - آشنایی نسبی با حسابداری - بیمه وقوانین بیمه -
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل گر سیستم های سازمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بررسی ورسم فرایندها - تجزیه وتحلیل مشکلات سازمان - فن بیان ورابط عمومی قوی - آشنایی با بیمه وخدمات بیمه ای - آشنایی نسبی با حسابداری - بیمه وقوانین بیمه -
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com