مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1396
    کارشناسی مهندسی معماری
    /دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس / معدل 1590
https://.com