مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1392
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 1590
https://.com