مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی زبان انگلیسی
    گرایش مترجمی خبر /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
    گروه شرکت های هماهنگ
    بازاریابی و فروش/ مسئول رسیدگی به شکایات-فروش سازمانی
https://.com