مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم نرم افزار کامپیوتر
  / معدل 14.3

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
https://.com