مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم باغبانی
  گرایش گیاهان زینتی /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  بخش خصوصی
  مدیریت گلخانه و زمین کشاورزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کشت بافت گیاهی-کشت و کار گلخانه ای و کشت هیدروپونیک-طراحی فضای سبز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتری SAS- برنامه Excel -برنامه طراحی فضای سبزRealtime Landscaping Proو3D Home Architect Design Suite Deluxe 8
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کشت بافت گیاهی-کشت و کار گلخانه ای و کشت هیدروپونیک-طراحی فضای سبز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com