مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت برق کنترل و ابزار دقیق ایده
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۹
  شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی مرام
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

پروژه ها

 • 1387
  پروژه تونل توحید تهران
  رئیس حسابداری

افتخارات

 • 1394
  شرکت مهندسی ایده به عنوان شرکتی که از سال 1383 تا سال 1389 در تمامی سال ها یا رد دفاتر یا علی الراس گردیده بود از سال 89 تا الان با بهترین شرایط به رسیدگی دفاتر تبدیل نموده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com