مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه ازاد رشت

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۶
  کارخانه پالایشی
  مهندسی مکانیکهوافضا/ کارشناس فنی

  توضیحات: ۱ سال به عنوان مهندس ناظر و سرپرست کارگاه مجموعه پلایشی
  ۳ سال مشاوره ارشد مجموعه اموزشی و انتشارات مبتکران و یکسال معاونت مجتمع اموزشی فرهیختگان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1-مدلسازی عددی تاثیر لایه چینی در سیلندر CNG کامپوزیتی HDPE تقویت شده با گرافیت اپوکسی-مجله نخبگان علوم و مهندسی 2-A numerical study on slip flow in packed hyper-porous media inside micro-channels using differential transformation method 3-مدلسازی عددی تاثیر لایه چینی و ایجاد انحنا بر استحکام پوسه کامپوزیتی گرافیت اپوکسی ۴-بررسی رفتار ارتعاشی غیرموضعی نانولوله های دوبل ویسکوز کربنی و نیترید بور تحت میدان های فیزیکی و اثرات اینرسی ناشی از نانوذره گذرنده از آن-طرح پژوهشی ۵-تاثیرات الاستیسیته غیرموضعی و شرط لغزش برروی تحلیل ارتعاش و پایداری نانولولههای کربنی کانتیلور ویسکوالاستیک انتقال سیال-در پروسه داوری

پروژه ها

 • 1395
  بررسی رفتار ارتعاشی غیرموضعی نانولوله های دوبل ویسکوز کربنی و نیترید بور تحت میدان های فیزیکی و اثرات اینرسی ناشی از نانوذره گذرنده از آن.
  مجری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • در زمینه مخازن تحت فشار،کامپوزیت و لمینیت،ارتعاشات،نانو لوله ها،نانو لوله و میکرو لوله حام سیال،
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اباکوس-نرم افزار انسیس-نرم افزار مطلب-دورهICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: IELTS5.5
دانش تخصصی
 • در زمینه مخازن تحت فشار،کامپوزیت و لمینیت،ارتعاشات،نانو لوله ها،نانو لوله و میکرو لوله حام سیال،
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com