مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی کار / معدل 16.95

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت RHM
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب و فروشنده
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  موسسه زبان دی
  مسئول دفتر/ متشی
 • مهر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  موسسه زبان ایرانمهر
  مسئول دفتر/ منشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهارت کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن نیمی از دوره ICDl

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار صبا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن نیمی از دوره ICDl
https://.com