مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش - /دانشگاه شیخ بهایی اصفهان / معدل 1812

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    شرکت رامپکو
    مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
https://.com